Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

Ügyfélszolgálat - akciosterko@gmail.com

Telefonos ügyfélszolgálatunk nagyon leterhelt, ha nem érnek el minket telefonon kérem írjanak emailt! 

TOP termékek

Látogató számláló

0
6
0
7
5
2
0

Meglévő ügyfeleknek:  terkoegyeztetes@gmail.com

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Elfogadás dátuma: 2021.01.18.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a Térkőnagyker Kft. ( 1042 Budapest, Árpád u 89. ) , mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (www.akciosterko.hu) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha jelen dokumentum minden pontjával egyetért.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

Legfontosabb információk:

Sajnos tapasztalatból tudjuk , hogy az érdeklődők, megrendelők nem olvassák végig az Általános Szerződési Feltételeket, ebből adódóan összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, teljesen közérthető módon , pontokba szedve: 

 

 • Fuvarszervezés

A 2022.-évben az energiaválságból adódóan olyan mértékben megemelkedtek a fuvarköltségek, hogy a fuvarszervezés a megfizethetó autók tekintetlben lelassultak. Időintervallumot tudunk megadni, azon belül fuvarozói vissziagzolás függő a kiszállítás időpontja, mely akár többször is módosulhat! 

 

 • Szállítási határidő 

Nem tartunk saját raktárkészletet. Gyártói készletekből dolgozunk! Gyártásból történő értékesítés esetén, a szállítási határidő akár 30-60 nappal is kitolódhat, időjárás, gyártási ütemezésből adódóan. A megrendelőket minden esetben megkérjük, tudatosan szervezze a kivitelezést, folyamatos egyeztetés mellett. A szállítá várható időpontját megadjuk, de ez gyártás és fuvarszervezés függvényében kitolódhat. 

     

    • Árak 

    A weboldalon felüntetett árak tájékoztató jellegűek. Informatikai hiba, elírás előfordulhat. Visszaigazolt árajánlat áraira válllalunk ajánlati kötelezettséget.  Minden estben megrendelésienkre ÁRGARANCIÁT vállalunk. Áremelés, folyamatban lévő megrendelésre nincs hatással, ha bármilyen többletköltség felmerül a megredelés teljesítésével kapcsolatban, ezen költségeket átvállaljuk. 

    • Kommunikáció, ügyfélszolgálat 

    Minden ügyfelünket kimondottan megkérünk, munkaidőben kezdeményezze a kapcsolatfelvételt. Hétfő - Péntek 8.00 tól - 16.00 -ig. . Munkadiőn kívül nem tudjuk felvenni a telefont. Minden emailre válaszolunk, de előfordul, hogy csak másnap. Kérjük a kölcsönös kommunikációt, nem telefonközpontot üzemeltetünk, ha nem tudjuk felvenni a telefont, egyeztetünk, fuvart szervezünk, árajánlatot készítünk, kamiont fogadunk, ügyféllel egyeztetünk, adminisztrálunk. Ha nem hívjuk vissza, kérjük bizalommal keressenek minket , mindenben segítséget nyújtunk. 

     

    Fenntartjuk a jogot, ha az ügyfél káromkodik, nyomdafestéket nem tűrő módon beszél, tiszteletlen, a telefonbeszélgetést megszakítjuk. Ilyen esetben jegyzőkönyvet veszünk fel a telefonbeszélgetésről, és fenntarjuk a jogot a megrendelés visszamondására, ebben az esetben 30 napos határidő mellett a vételár 100% ban visszafizetésre kerül. 

     

    Felhvíjuk ügyfeleink figyelmét, megrendelés esetén velünk áll jogviszonyban,minden egyeztetést velünk kell lefolytatnia! Ügyfél Gyárral nem folytathat közvetlen egyeztetést, ( hibás teléjesítés esetén sem pl.: szállítási határidő túllépése) , az ilyen eseteket hitelrontásnak minősítjük.  Ilyen esetben jegyzőkönyvet veszünk fel , és fenntarjuk a jogot a megrendelés visszamondására, ebben az esetben 30 napos határidő mellett a vételár 80% ban visszafizetésre kerül,  20% kártérítési kötbér levonása mellett.

     

    • Kártérítési igény 

    Minden ügyfelünk részére teljeskörű tájékoztatást adunk, továbbá ezen ÁSZF-ben is kimelten tájékoztattjuk ügyefelinket ( nem a több oldalas ÁSZF ben elrejtve), a szállítási határidő  a fentiek szerint kitolódhat. Kiemelten felhívjuk minden megremndelőnk figyelmét, a kivitelezést tudatosan szervezzék, folyamatos egyeztetés mellett. Szállítási határidő kitolódásából adódóan, kártérítési igénye ÁSZF elfogadása mellet nem lehet a megrendelőnek. 

     

    • Megrendelés lemondása

    Nem webshop vagyunk, hanem webkatalógust üzemeltetünk! A termékek bemutatótermünkben megtekinthetőek. Megrendelést kizárólag telefonos vagy személyes egyeztetést követően fodaunk be , egyedileg kiküldött megrendelés visszaigazolás mellett. Az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján biztosítiott 14 napos belüli lemondás esetén a vételár 100% -ban visszautlásra kerül 3 napos fizetési határidő megadása mellett. 14 napot meghaladóan, már folyamatban lévő teljesítés esetén amennyiben a megtrendelő lemondja a megrendelését 100%-ban visszautalásra kerül a vételár 30 napos fizetési határidővel. Ezen határidőktől eltekinteni nem tudunk. 

    Szeretnénk jelezni mi nem bank vagyunk, a megrendelők pénze nem egy bankszámlán "pihen", megrendeléseinket előre utalással teljesítjük a gyár felé.

     

    • Fizetési határidő 

    Napi árakkal dolgozunk, a díjabkérőink is rövid határidősek ÁRGARANCIÁBÓL adódóan. Az általunk kiállított számlák fizetési hatirdejének betartására törekszünk de mivel a visszautalásaink jóváírásokból történnek ( pl.: gyártók által történő Raklapdíj utalás, lemondott megrendelés visszuatlása) , így ezen határidőket nem minden esetben tudjuk betartani, a jóváírások beérkezésének föggvényében kitolódhatnak. 

     

     

    1. A szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai :

    A Szolgáltató neve: Térkőnagyker Kft.
    A Szolgáltató székhelye: 1042 Budapest, Árpád u 89. 
    A Szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe(i): arajanlat@ar24.hu
    Telefonszáma(i): +36 70 313 7719
    Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
    Számlaszám: 11739054 - 23926682

    A szerződés nyelve: magyar

    Üzemeltető:

    Cégnév: Térkőnagyker Kft.
    Székhely: 1042 Budapest, Árpád u 89. 
    E-mail: terkonagyker@gmail.com
    Telefonszám: +36 70 313 7719

    Tárhelyszolgáltató:

    Cégnév: UNAS Online Kft.
    E-mail: unas@unas.hu
    Telefonszám: +36 99 200 200
    Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

     

    2. Alapfogalmak 

    Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

    Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

    Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

    Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

    Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

    Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

    Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

    Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

    Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

    Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

    1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
    2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

     

    3. Vonatkozó jogszabályok

    A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

    1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
     2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
     2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
     151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

    45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

    19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

    1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
     2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

     AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

     

    4. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

    A közöttünk létrejövő szerződés ( Eladó - vevő)  tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

    A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

    Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

    A szerződés nyelve, a szerződés formája

    A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

    A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

     

    Árak

    Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

    Az eladó az árváltoztatás és az elírás jogát fenntartja! 

    Eljárás hibás ár esetén

    Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

    • 0 Ft-os ár,
    • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

    Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

     

    Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

    A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

    • Telefon: +36 70 313 7719
    • Internet cím: www.akciosterko.hu
    • E-mail: arajanlat@ar24.hu

     

    A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

    A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

    Szóbeli panaszra nem minden esetben lehet érdemben választ adni, ebből adódóan szóbeli panasz esetén az eladó kérhető, hogy a panaszát a vevő írásban tegye meg! 

     

    A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

    1. a fogyasztó neve, lakcíme,
    2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
    3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
    4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
    5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
    6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
    7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

     

    A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

    A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

    Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

     

    Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

    Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

    A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
    Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

    Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

    A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

    A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

    A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

    A kérelemnek tartalmaznia kell

    1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
    2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
    3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
    4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
    5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
    6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
    7. a testület döntésére irányuló indítványt,
    8. a fogyasztó aláírását.

    A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

    Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

    A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

    A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
    https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

     

    Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

     

    Baranya Megyei Békéltető Testület
    Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
    Telefonszám: 06-72-507-154
    Fax: 06-72-507-152
    E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

    Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
    Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
    Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
    Fax: 06-76-501-538
    E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
    Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

    Békés Megyei Békéltető Testület
    Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
    Telefonszám: 06-66-324-976
    Fax: 06-66-324-976
    E-mail: eva.toth@bmkik.hu

    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
    Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
    Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
    Fax: 06-46-501-099
    E-mail: bekeltetes@bokik.hu

    Budapesti Békéltető Testület
    Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
    Telefonszám: 06-1-488-2131
    Fax: 06-1-488-2186
    E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

    Csongrád Megyei Békéltető Testület
    Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
    Telefonszám: 06-62-554-250/118
    Fax: 06-62-426-149
    E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

    Fejér Megyei Békéltető Testület

    Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
    Telefonszám:06-22-510-310
    Fax: 06-22-510-312
    E-mail: fmkik@fmkik.hu

    Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
    Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
    Telefonszám: 06-96-520-217
    Fax: 06-96-520-218
    E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

    Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
    Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
    Telefonszám: 06-52-500-710
    Fax: 06-52-500-720
    E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

    Heves Megyei Békéltető Testület
    Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
    Telefonszám: 06-36-429-612
    Fax: 06-36-323-615
    E-mail: hkik@hkik.huJász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
    Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
    Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
    Fax: 06-56-510-628
    E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

    Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
    Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
    Telefonszám: 06-34-513-027
    Fax: 06-34-316-259
    E-mail: szilvi@kemkik.hu

    Nógrád Megyei Békéltető Testület
    Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
    Telefonszám: 06-32-520-860
    Fax: 06-32-520-862
    E-mail: nkik@nkik.hu

    Pest Megyei Békéltető Testület
    Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
    Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
    Telefonszám: 06-1-269-0703
    Fax: 06-1-474-7921
    E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

    Somogy Megyei Békéltető Testület
    Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
    Telefonszám: 06-82-501-026
    Fax: 06-82-501-046
    E-mail: skik@skik.hu

    Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
    Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
    Telefonszám: 06-42-311-544
    Fax: 06-42-311-750
    E-mail: bekelteto@szabkam.hu

    Tolna Megyei Békéltető Testület
    Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
    Telefonszám: 06-74-411-661
    Fax: 06-74-411-456
    E-mail: kamara@tmkik.hu

    Vas Megyei Békéltető Testület
    Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
    Telefonszám: 06-94-312-356
    Fax: 06-94-316-936
    E-mail: vmkik@vmkik.hu

    Veszprém Megyei Békéltető Testület
    Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
    Telefonszám: 06-88-429-008
    Fax: 06-88-412-150
    E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

    Zala Megyei Békéltető Testület
    Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
    Telefonszám: 06-92-550-513
    Fax: 06-92-550-525
    E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

     

    Online vitarendezési platform

    Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

    Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

    A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

    Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

     

    5. Szerzői jogok - Jognyilatkozat

     

     5./a. Szerzői jog

    A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Térkőnagyker Kft. 

     

    Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

    Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

    Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

    A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

    A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

    A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

    A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. 

    A termékek leírásában az elírás jogát fenntartjuk! 

    5./b. Jognyilatkozat

    Az Térkőnagyker KFT minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy weboldalunkon  közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Térkőnagyker KFT. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

     A Térkőnagyker KFT nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért,  illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

     Az Térkőnagyker KFT nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek. Felhívjuk a megrendelőink figyelmét, hogy a honlapon megjelent fotók, grafikák, színek eltérhetnek a forgalmazott termékektől, ezért vásárlás, megrendelés előtt a gyártónál vagy a forgalmazónál győződjön meg a termék külsejéről, tulajdonságairól, aktuális áráról.

    Megrendelés előtt, kérjen a termékekről bővebb tájékoztatást! 

    Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

    Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

     

    Eljárás hibás ár esetén

    Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

    • 0 Ft-os ár,
    • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

    Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

     

    A honlap használata

    A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

    A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.


    A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.

    A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

    A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

    A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon.

    Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

     

    Fontos: Megrendelésnek kizárólag az tekinthető, ha az eladó a webolalról beérkezett meggrendelési igényt visszaigazolja, a visszaigazálás sorszámozott megrendelés visszaigazolással történik! Az weboldal autómatikus megerősítő visszaigazolása kizárólag a leadott megrendelési igényt és annak adatait igazolja vissza!

     

    6. Rendelés menete

    A megrendelés menete a következőképpen zajlik:

    - A webshop-ban kosárba helyezzük a kívánt terméket, figyelembe véve a minimum rendelhető mennyiséget.
    - A kosárra kattintva (jobb felső sarok) megtekinthetők a kiválasztott termékek: "Kosár megtekintése".
    - A kosár felületen szükség esetén a megadott mennyiség még módosítható.
    - A "Megrendelés" gombra kattintva vásárló kiválaszthatja, hogy regisztrációval, vagy regisztráció nélkül kívánja leadni megrendelését.
    - A "Regisztráció nélkül vásárolok" gombra kattintva az alábbi adatok megadása szükséges a rendeléshez: e-mail cím, telefonszám, név, szállítási cím.
    - A "Regisztráció" gombra kattintva az alábbi adatok megadása szükséges a sikeres regisztrációhoz: e-mail cím, jelszó, telefonszám, név, szállítási cím.
    - Korábbi regisztráció esetén a fiók adatainak megadásával (e-mail cím, jelszó) a "Bejelentkezés" gombra kattinta folytatható a megrendelés leadása.
    - A "Tovább" gombra kattintva kiválasztható a "Fizetési mód" és "Szállítási mód".
    - A "Tovább" gombra kattintva ellenőrizhetők a megadott adatok.
    - A "Megrendelés" gombra kattintva a megrendelési igény lezárul. A rendszer a megadott e-mail címre elküldi a "Megrendelés visszaigazolásást".Az weboldal autómatikus megerősítő visszaigazolása kizárólag a leadott megrendelési igényt és annak adatait igazolja vissza!

    - Kollégáink e-mailben vagy telefonon tájékoztatják az érdeklődőt a raktárkészletről, a szállítási határidőről, ezt követően az egyeztetett adatok alapján a weboldalról beérkezett megrendelési igényt visszaigazolja, a visszaigazolás sorszámozott megrendelés visszaigazolással történik. 

     

    Miért nem tekinthető megrendelésnek ha ön rendelést ad le a weboldalon keresztül? Mint Eladónak, ellenőriznünk kell a raktárkészletet, az árat, a rendelés súlyát, a szállítási módot továbbá a szállítás feltételeit. 

     

    7. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

    Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. 

    Ön a „Megrendelés véglegesítése”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

    Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

    Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

    - A megrendelések visszaigazolását automata rendszer végzi. A tényleges feldolgozást Munkatársunk a rendelés leadását követő 10 munkanapon belül feldolgozza.
    - A megrendelés feldolgozása során Munkatársunk díjbekérőt küld a megadott e-mail címre, mely a megrendelt termék(ek) árát, valamint az esetleges szállítási díjat tartalmazza. A vásárló előre utalással teljesíti a fizetést a díjbekérőn feltüntetett információk alapján. A megrendelés díjának könyvelését követően Munkatársunk felveszik a kapcsolatot a vásárlóval a kiszállítás idejének egyeztetése céljából. A kiszállítást követően a megadott elérhetőségre elektronikus végszámlát küld Munkatársunk.
    - Amennyiben az automatikus visszaigazolást követő 10 munkanapon belül nem érkezik díjbekérő a megadott e-mail címre és Munkatársunk sem vette fel a kapcsolatot Önnel telefonon, kérjük érdeklődjön rendeléséről elérhetőségeink egyikén.

     

    8. Fizetési módok

     

    • Banki átutalás

    A termékek ellenértékét banki átutalás útján rendezheti. A szükséges díjbekérőt a megrendelés visszaigazolást követően, kollégáink küldök ki e-mailben. 

    Átutaláshoz szükséges adatok:
    Név: Térkőnagyker Kft.
    Közlemény: Megküldött Díjbekérő sorszáma

     

    A megrendelés összegét kizárólag a sorszámozott Díjbekérő kiküldését követően kell elutalni! Amennyiben Díjbekérő hiányában előreutalás történik, az összeget automatikusan visszautaljuk "Téves utalás" jogcímen.

    • Utánvétel

    Utánvétre nincs lehetőség 

    • Készpénzes fizetés

    Készpénzes fizetésre nincs lehetőség 

    • Bankkártyás fizetés

    Bankkártyás fizetésre nincs lehetőség 

     

    LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK, AMIKET MINDENKÉPPEN TUDNI ÉRDEMES

     

    9. Fontos tudnivalók

     

    9./a. Teljesítési határidők

     

    A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásban kerül rögzítésre. A szállítási határidőről minden esetben tájékoztatást adunk, továbbá a fentiek szerint a megrendelés visszaigazoláson feltüntetésre kerül. Az eladó (akciosterkok.hu) a visszaigazolt teljesítési határidőre 30 munkanapos  póthatáridő megadására jogosult. Ez alatt az idő alatt a megrendelőnek csak kötbér felszámolás ellenében ( vételár 20%-a ) van joga a szerződéstől való elálláshoz. Az eladó továbbá fenntartja a jogot, hogy a terméket más gyártó azonos műszaki paraméterekkel rendelkező termékére kiváltása.  

     

    Az eladó a megadott szállítási határidőket mód és lehetőség szerint betartja. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Vevőt a megrendelés visszaigazolásban rögzített teljesítési határidőhöz képest 30 munkanapos  póthatáridő kitűzése és eredménytelen eltelte után megilleti a költségmentes szerződéstől való elállás joga.

     

    Póthatáridő fennaratásának Oka: a térkövek , betontermékek gyártása során előfordulhatnak olyan előre nem látható ok ( pl.: műszaki hiba, időjárás, géphiba, gyártási hiba) , aminek következtében a gyártási határidő kitolódhat. Vis major! Előre nem látható gazdasági esemlnyek, melyek hatással vannak a logisztikai és gyártási költségekre. 

     

    Az eladó kijelenti, kizárólag I. Osztályú termékeket forgalmaz!

     

    A Vevő 30 munkanapos póthatáridő eredménytelen eltelte után megilleti a költségmentes szerződéstől való elállás joga, erre az esetre lemond kártérítési igénye érvényesítésének jogáról. Amennyiben a termékek Szerződés szerinti határidőben történő kiszolgálása a Vevő miatt hiúsul meg, a Gyártónak jogában áll az árut a Vevő költségére és veszélyére raktározni, az áru értékét leszámlázni, és a számlát a Szerződés szerinti esedékességgel érvényesíteni, vagy a Szerződéstől a póthatáridő elteltével 30 nap elteltével elállni, és az árut másnak eladni.

     

    Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

     

    9./.b. Kivitelezéssel kapcsolatos határidők

     

    Az eladó kiemelten felhívj a megrendelő figyelmét, ne szervezzen a kivitelezés helyszínére addig kivitelezőt, ameddig a termék meg nem érkezik! A kivitelezéssel megkezdésével, továbbá folyamatával mely a termék helyszínre érkezésével kapcsolatos, mindenfajta kártérítési felelősségét az eladó kifejezetten kizárja. A kivitelezőnek munkaköréből adódóan tudni kell, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy a szállítás közbeni baleset, vagy forgalmi akadály akadályoztathatja illetve késleltetheti a megrendelt termékek helyszínre érkezését, ennek figyelembevétele mellett kell  a munkafolyamatit szervezni!

    Pontos időpontra nem tudunk fuvart szervezni! Kizárólag időintervallumot tudunk megadni napszakra levetítve: pl.: kora reggel, delelőt, kora délután, késő délután.

     

    9./c. Hibás termék

     

    Amennyiben a Vevő a raklapok megbontását követően hibás, gyártási hibás, sérült terméket talál, köteles azt azt 3 napon belül az Eladónak fotó dokumentálva a arajanlat@ar24.hu email címre jelenteni! A terméket a gyártó cseréli!

    Esetleges kifogásolt minőségi hibát kérjük beépítés, felhasználás előtt az Eladó számára azonnal jelezni. Kifogásolt minőségi hibás termékek beépítésem, felhasználása után a gyártó és az Eladó felelőssége megszűnik. Hibás, gyártási hibás, sérült termék beépítési esetén Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja!

     

    Felhívjuk a megrtendelők figyelmét, a betontermékek esetén jelentkező sókivirágzás ( fehér foltok) nem garanciális probléma, a betontermékek technológiájából adódó tisztulási folyamat, mely idővel eltűnik.

     

    A szürke betontermékek esetén ( nem tartalmaz színezőanyagot) , is tapasztalható színeltérés. Mivel a beton olyan természetes anyagokból áll, mint a kavics, a homok a cement, a színe is természetes ingadozásoknak van kitéve. Világosabb homok vagy sötétebb cement enyhe színbeli eltéréseket eredményezhet. Az egyes gyártások között akár egy térkő termékcsaládon belül is apró színárnyalat eltérések mutatkozhatnak, de ez csak a térkövek természetes jellegét hangsúlyozza.

    A színeltérés a termékek gyártásából adódó technolgóiai folyamat végeredménye ( pl: a betonszürke árnyalatot befolyásolhatja a cement színe), azaz egy gyártáson belül is tapasztalható színeltérés. Ilyen esetben a kivitelezőnek szakmai tapasztalatból tudnia kell, több raklap megbontásával keverve kell beépíteni. A betonszürke termékek színeltéréséből adódóan garanciális kifogással nem lehet élni, az eladó ebből adódó kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja

     

    Több raklap megbontásával, keveréssel kell 

     

    9./d. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

    Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a szállítási és csomagolási költség megtérítésére igényt tart. 

    Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

    Szállítás, Csomagátvétel

    - A házhozszállítást partnereink , darus autókkal, daru nélküli tehergépjárművekkel és  az MPL Postacsomag - Magyar Posta Zrt futárszolgálata végzi.
    - A termékek személyes átvételéről Munkatársunk részletes felvilágosítást nyújt elérhetőségeink egyikén. A termékeket kizárólag előre egyeztetett időpontban lehet átvenni Nagytarcsai raktárunkban.

    • Ha  a tehergépkocsi állásideje meghaladja a jármű-egységenkénti 1 órát, a Gyártó a Vevő felé többletköltséget számol fel (átrakodás, várakozás, stb.)
    • Csak jól megközelíthető vízszintes és szilárd útburkolattal ellátott területre vállaljuk a szállítást, minden esetben a kapuig (bejáratig)
    • a nem megfelelően  megközelíthető cím  esetén a gyártó nem válalja a szállítást, vagy csak többletköltséggel, erről a megrendelőt tájékoztatja,
    • az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése vagy a behajtó út használhatatlansága, az úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség is a Vevőt terheli. Behajtási engedély beszerzése a vevő feladata!!!
    • daruzni a tehergépkocsi csak vízszintes állásban letalpalva  tud. Raklapok, termékek csak raklapvillával mozgathatók !!!
    • A behajtási engedély köteles cím esetén a behajtási engedély megkérésének kötelezettsége, és annak költsége a megrendelőt terheli

     

    Raklapok / Elszámolás / A gyártók csak raklapjegy, szállítólevél ellenében vásárol vissza saját raklapot az alábbi feltételek  szerint a kiszállított darabszámig!!!

    A termékek egy része csak raklapon vagy Big-Bag zsákokban szállíthatók. A raklapok betétdíjasak a zsákok nem. A raklapokat, ha szükséges a Gyártó megbontja, bontási díj ellenében. Vevő tudomásul veszi, hogy a Gyártók szabvány, illetve egyedi raklapok után betét és használati díjat számolnak fel, melynek mértéke Gyártótól függően változó. A göngyöleg visszaszállítása a vevő feladata, mely történhet a Kereskedő telephelyére, valamint a Gyártóhoz. Csak a Gyártóktól származó gyári raklapot veszünk vissza. Összetört, hiányos vagy flex által sérült raklapot nem vásárol vissza a Gyártó. 

    Raklapváltás:

    Raklapokat szállítólevél váltjuk vissza, a raklapok díját 30 munkanapon belül utalással térítjük meg! Készpénzes raklapváltásra nincs lehetőség!

     

    Visszáru és annak megtérítése

    Az eladó nem köteles a többletmennyiséget visszavásárolni! A vevő megrendelése alapján többletként szállított árut az eladó csak egyeztetés után és csak akkor veszi vissza, ha az áru sértetlen és még eredeti gyári csomagolásban van (bontatlan egész raklap).

    Amennyiben a többlet  terméket az Eladó visszavásárolja: A visszaszállításkor mellékelni kell a tétel számla másolatát is. A Gyártó az általa nem kifogásolt visszárut bontatlan csomagolásban, 30 % stornó díj levonásával, illetve a gyártói telephelyére történő visszaszállítási költség levonása után írja jóvá.

    Az eladó semmiféle lerakás folyamán keletkezett bontott, törött, vágott, ömlesztett, darabos árut nem vesz vissza és nem térít meg. Zsákos árut a Gyártó nem vásárol vissza. A Leier gyártó nem vásárol vissza és nem cserél terméket!

     

    Pótrendelés

    Szeretnénk felhívni a vevők figyelmét, hogy minden esetben számoljanak esetlges vágásból adódó többletmennyiséggel. Pótrendelés leadására van lehetőség, 15 munkanapos határidővel tudjuk vállalni a termék kifizetését követően a pótmennyiség leszállítását, amennyiben a termék van készleten. Amennyiben nincs a gyártási időt ki kell várni, melyet a gyártó ad meg!  Pótrendelés leadására pl: térkő esetén teljes raklapaóra, burkolat esetén teljes dobozra van lehetőség! Díszkavics esetén a minimum rendelés pótrendelés esetén 1 zsák ( 25 kg). 

     

    Tulajdonjog fenntartása

    Az eladó által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Gyártó, Kereskedő tulajdonában maradnak. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a Vevő elleni csőd- , vagy felszámolási eljárás esetén a Gyártónak jogában áll a tulajdonában  álló árut elhozni a Vevőtől, és értékesíteni azt. A továbbértékesítésből adódó alacsonyabb árbevétel, valamint a vissza-, illetve továbbszállítás költségei is a Vevőt terhelik.

     

    10. Fogyasztói tájékoztató

     

    Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról:

    Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

    A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

    1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
    2. aa) a terméknek,
    3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

    a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

    A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

    Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

     

    • Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

     

    A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

    A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

    Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

    A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

    Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

    Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

     

    Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

    Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 30  napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

     

    Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

    A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget kizárólag utalással téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

     

    Többletköltségek

    Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

     

    Visszatartási jog

    Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

    A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

     

    A termék visszaszolgáltatása

    Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

     

    A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése:

    A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

     

    Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

    A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Kizárólag bontatlan csomagolású, és sérülésmentes terméket áll módunkban visszavenni! Beépítésből visszabontott, újracsomagolt terméket nem áll módunkban átvenni! 

     

    Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

    Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

    a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

    b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

    c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

    d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

    e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

    f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

    g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

    h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

    i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

    j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

    k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

    l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

    m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

    Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

    A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

     

    11. Adatkezelési szabályzat 

    • A Szolgáltató által végzett adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó adatvédelmi szabályzat folyamatosan elérhető a weboldalunkon. 

     

    12. Megvásárolható termékek köre

    • A megjelenített termékek online a webshop-on keresztül vásárolhatóak meg. Egyedi árajánlat kérés esetén a megrendelés az alábbi elérhetőségen adható le: arajanlat@ar24.hu A webshopban szereplő termékek árai forintban értendőek és az Áfát tartalmazzák. A megrendelt termékek ára tartalmazza a csomagolás költségeit.
     • Szolgáltató a webshopban feltünteti a termék nevét, árát, annak fontosabb adatait és rövid leírását, valamint arról fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a termék valóságos megjelenésétől, bizonyos esetben a képek csak illusztrációk. Akciós termékek esetén a Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőket az eredeti árról, a kedvezmény mértékéről, és az akció időtartamáról.

     

    13. Elállás joga 

    - A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján az elállásra nyitva álló határidő 15 nap, mely a megrendelt termék kézhez vételétől kezdődik. Ezen határidő alatt a fogyasztó indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándék postai úton (tértivevényes levélben: 3003 Hatvan, Pf. 512.) és e-mailben (arajanlat@ar24.hu) egyaránt jelezhető, a megrendelő nevének, a termék kézhezvétele idejének megadásával.Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért!


    - Az elállási szándék bejelentése után a terméket Megrendelő köteles saját költségén visszaküldeni címünkre  Térkőnagyker Kft. – Megadott gyártói telephely) ). Az elállási nyilatkozat megérkezésétől számított 14 napon belül – sztornó számla kiállítása mellett – visszatérítjük (bankszámlára utaljuk) a visszaküldött termék(ek) vételárát. A bankszámlaszámot, számlavezető bank nevét, számlatulajdonos nevét a levélben vagy e-mailben szükséges pontosan megadni.


    - Az esetleges szállítási költség visszatérítésére nincs lehetőség. Elállás esetén a vevőt csak a visszaküldés költsége terheli. Megrendelőnek az utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetősége. A szolgáltató kizárólag bontatlan, eredeti csomagolásban visszaküldött termék esetén téríti vissza a termék vételárát.

    A fogyasztó nem gyakorolhatja fentebb rögzített elállási jogát amennyiben a fogyasztó a termékeket személyesen megtekintette avagy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Valamint olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak:

    1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
    2. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
     Kérjük amennyiben csak lehetősége van rá, személyesen tekintse meg a megrendelni kívánt termékeket, amennyiben ezt megtette max. 3 napon belül van lehetősége sértetlenül vissza szállítani azokat, és más termékre levásárolni.

    Elállás esetén Vételár visszafizetése: 

    - Kifizetett , és le nem szállított ( át nem vett) megrendelés lemondása esetén, esetén  általunk kiállított mínuszois számla ellenében 30anapon belül fizetjük vissza az elutalt összeget. 

    -Leszállított megrendelés Elállása esetén a vételárat , a termék átvételét követően ( Szállítólevélen átvéve) , általunk kiállított mínuszois számla ellenében 30 napon belül fizetjük vissza. 

    Folyamatban lévő szállítás és megrendelésre gyártott termék esetén a Vevő visszalépése: 

    A megrendelő teljes, vagy akár részleges visszalépése a megrendelt mennyiségtől az eladónak jogában áll a vételár 20 %-át stornó díjként kiszámlázni az el nem szállított, vagy visszamondott mennyiség értékének.

     

    13./1. Elállás az Eladó által 

    Az eladó fenntartja a jogot az elállásra a következő esetekben:

     

    13./1./1.

    amennyiben a Vevő sértő, rágalmazó, fenyegető stílusban nyilvánul meg, az eladó ( értékesítő)  a megrendelést nem köteles befogadni, ajánlatot nem köteles adni, továbbá folyamatban lévő megrendelés esetén, a megrendelés bármely szakaszában a vételár kifizetése esetén a vételár 100%-os viszafizetése mellett az értékesítő a megrendelés teljesítésétől indoklással elállhat, ilyen esetben az esetleges kártérítési igényéről a megrendelő önként lemond. Megjegyzés:  Az Eladó a weboldal üzemletetésével nem vállal ajánlatadási kötelezettséget! 

     

    13./1./2. 

    amennyiben a gyártó a megrendelt térkövet vagy betonterméket műszaki, vis maior, járványügyi, alapanyaghiány, gyártási hiba, antikolt térkövek esetén időjárási körülményekből adódóan vagy egyéb indokolt okból határidőre nem tudja legyártani, továbbá a megrendelő részére felajánlott póthatáridő, vagy kiváltó termék nem elfogadható, a vételár kifizetése esetén a vételár 100%-os viszafizetése mellett az értékesítő a megrendelés teljesítésétől indkolással elállhat. A jelenlegi építanyaghiány figyelmbevétele mellett a megrendelő ilyen esetben az esetleges kártérítési igényéről önként lemond. 

     

    13./1./3. 

    amennyiben a vevő közvetlenül a gyártóval egyeztet, és erről az eladó ( értékesítő) tudomást szerez,  ( a megrendelés visszaigazolás során jogviszonyba az eladó és a vevő áll, azaz a vevő jogviszonyban a gyártóval nerm kerül ) , a vételár kifizetése esetén a vételár 100%-os viszafizetése mellett az értékesítő a megrendelés teljesítésétől indoklás nélkül elállhat, ilyen esetben az esetleges kártérítési igényéről a megrendelő önként lemond. 

     

    14. Garancia, jótállás 

    - Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli.

    - Hibás terméket beépíteni nem lehet! Ebből adódó kár megtérítése nem érvényesíthető! - A hibás teljesítésből eredő igény bejelentése ugyancsak történhet postai úton (tértivevényes levélben: 3003 Hatvan, Pf. 512.) és e-mailben (arajanlat@ar24.hu) egyaránt, a megrendelés dátumának és a megrendelő nevének megadásával.


    A szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan káresemény bekövetkezéséért, melyet a Megrendelő a termék használata során harmadik személynek okozott, és amely a termék használatára vonatkozó szakmai szabályok megsértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból fakadnak.

    A Gyártó szavatosságot vállal azért, hogy az áru megfelel a jogszabályokban foglalt és a szerződésben kikötött tulajdonságoknak. Ezen túlmenő szavatossági igényeket a Vevő csak a Gyártó kifejezett írásbeli ígérete alapján támaszthat. Töréskárt a leszállított mennyiség 3 %-ig a Gyártó nem térít meg. Az árut a Vevő vagy annak megbízottja általi átvételkor mennyiség, szín, és minőség szerint fel kell mérni.  Az ilyen ellenőrzés után kifogásolt árut nem szabad beépíteni és a kifogást legkésőbb 3 napon belül közölni kell írásban - fotókkal, számlával mellékelve - a gyártóval. Cseregaranciát csak a még nem beépített termékre lehet érvényesíteni .

    Az átvétel megtörténte után a Gyártó csak a rejtett (átvételkor nem észrevehető)  hibákból eredő, a gyártás hiányosságaira visszavezethető kifogásokkal tud érdemben foglalkozni. A térkő felszedését és visszarakás költségét a gyártó nem vállalja . A termékek felületén esetenként pont formájú elszíneződések képződhetnek. Ezek előidézője a természetes adalékokban lévő szerves anyag. Az elszíneződés idővel eltűnik. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek. A kiváltójuk elsősorban az időjárás, amelynek a beton – főleg friss korában   ki van téve. Különböző kiterjedésű kivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja, ezért ez nem képezheti a minőségi reklamáció alapját. 

    Az időjárás, az esővíz oldja a kálcium karbonátot, az igénybevétel során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására a kivirágzások eltűnnek. A kereskedelemben kapható mész- és cementfályol eltávolító segítségével kézileg is eltávolíthatók a mészkivirágzások. Vigyázat: a szín ez által megváltozhat. Nem eléggé tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibráláskor letöredezhet. Ennek oka az elégtelen kavics vagy zúzalék ágyazat, a szakszerűtlen fektetés, a térkövenként változó fugatávolság be nem tartása, a gumilap nélküli vibrálás.  Az eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége árnyalatnyi színeltéréseket okozhat. Ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik. Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra nincs garancia. Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem teljes burkolt felületen jelentkezik. A fektetés során, amennyiben 1 raklapnál több kővel dolgozunk (felületi megmunkáltság és színek miatt) a köveket több raklapról keverve kell rakni, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín és felületbeli különbségek hatása. Különösen érvényes ez színátmenetes kövek esetén.  Antikolt termékeknél az antikolás, koptatás, letöredezettség nagysága nem befolyásolható. A töréshelyeken a beton alapanyag részei is láthatóvá válnak. Koptatás miatt színe eltérhet a nem antikolt kövektől. A tört élek és felületek antik megjelenésű termékek tudatos jellemzői ezek, nem képezhetik a minőségi kifogás alapját.

    A Big Bag zsákokban szállított termékek között teljesen összetört kövek is lehetnek, amelyek a koptatás során keletkeznek. Éppen ezért mindig több követ talál a zsákokban, mint amennyi a szállítólevélen szerepel. A szállításkor látható a mesterséges öregbítés során keletkező porréteg, karcolás a normál időjárási hatásoknak kitett kövek felületéről egy idő után eltűnik. Vegye figyelembe, hogy a fenti okok miatt a leszállított termék kinézete, színe eltérhet a mintakertben, mintatáblán régóta  kihelyezett kövek felületétől, színétől és kinézetétől.Térkövek és lapok csak megfelelő fugatávolság betartásával rakhatók, (Lásd gyártók  ajánlását katalógusokban ) zártfugával nem szabad burkolni.

    Kérem a gyártók által kiadott ( Weboldalukon elérhető ) garanciális, értékesítési és műszaki fektetési tájékoztatót a részletek miatt vásárlás és burkolás előtt átolvasni szíveskedjék! Minden termék Teljesítmény Nyilatkozattal rendelkezik, melyek a gyártók weboldaláról letölthetők, illetve a gyártó szállítólevelén megtalálhatók, vagy a raklaphoz csatolva.

    EN1338, ÖNORM EN 1339 és ÖNORM 1340  Térköveknél a megengedett mérettűrések: magasságnál +/- 4 mm, hosszúság és szélesség esetében +/- 3 mm. 

     

    Kellékszavatosság

    Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

    Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

    Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

    Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

    Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

    Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

    Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

    Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 8 napon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
    Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 

    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

    Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

    A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

    Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

    Termékszavatosság

    Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

    Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

    Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

    Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

    Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

    A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

    Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

    Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

    Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

    A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

    A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

    • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
    • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
    • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

    A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

    Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

    Jótállás

    Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

    Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles.

    Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

    Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

    Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

    Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

    A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

    A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

    Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

    Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

    Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

    Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

    A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

     

    ÁSZF legutóbbi frissítésének ideje

    2021. január 18.

    Térkőnagyker Kft.

     

    Adatkezelési tájékoztató
    Adatkezelési szabályzat

    ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
    Elfogadás dátuma: 2021.01.18.

     

    Tartalomjegyzék:

    1. Adatkezelési tájékoztató
    2. Adatkezelő adatai
    3. Alapfogalmak
    4. Az adatkezelés jogalapja
    5. A honlapon végzett adatkezelések
    6. Az adatkezelés célja,a kezelt személyes adatok köre, időtartama
    7. Adatfeldolgozás
    8. Az érintettek jogai
    9. Adatkezelési tájékoztató módosítása
    10. Érvényessé

     

    1. Adatkezelési tájékoztató

    A Térkőnagyker Kft. – Akciosterko.hu  Képviselet továbbiakban: „Akciosterko.hu”, „mi” és ezek nyelvtani formái) adatkezelőként tisztában van azzal, hogy milyen fontossággal bír ügyfelei számára az adatvédelem. Ezért arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk ügyfeleink személyes adatait az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban. 

    Az alábbiakban összefoglaljuk Adatkezelési tájékoztatónk legfontosabb elemeit. Kérjük, hogy az adatai feldolgozásának módjával kapcsolatos részletes információkért olvasson tovább.

    A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Akciosterko.hu bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosításai a Akciosterko.hu honlapján (http://akciosterko.hu) kerülnek közzétételre.

    Fontos továbbá gyakran ellenőrizni, hogy nem frissült-e az Adatvédelmi tájékoztatónk. Az Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti webcímen. A „hatálybalépés napja” (az oldal tetején) alapján pedig könnyen megállapítható, hogy mikor frissültek legutóbb az adatvédelmi irányelveink.

    Jelen adatvédelmi szabályzat a www.akciosterko.hu  oldal adatkezelését szabályozza. Az adatvédelmi szabályzat elérhető alábbi oldalon: www.akciosterko.hu

    Ez a Szabályzat abban az esetben vonatkozik Önre, ha Ön igénybe veszi a szolgáltatásainkat

    Ez a Szabályzat abban az esetben is alkalmazandó, ha Ön kapcsolatba lép velünk vagy mi felvesszük Önnel a kapcsolatot a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

    A „Rendelet” vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani, így az Ön személyes adatainak gyűjtése, használata és védelme tekintetében számunkra a legfontosabb, hogy helyesen cselekedjünk. Ezért készítettük el ezt az adatvédelmi szabályzatot és cookie tájékoztatót (a továbbiakban: Szabályzat), amely:

    • meghatározza, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
    • tájékoztatást ad arról, hogy hogyan gyűjtjük, és mire használjuk az Ön személyes adatait,
    • útmutatóként szolgál az Ön, személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről.

    Fontos továbbá gyakran ellenőrizni, hogy nem frissült-e az Adatvédelmi tájékoztatónk. Az Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti webcímen. A „hatálybalépés napja” (az oldal tetején) alapján pedig könnyen megállapítható, hogy mikor frissültek legutóbb az adatvédelmi irányelveink.

    2. Adatkezelő adatai

     

    • Térkőnagyker Kft. 
    • 1042 Budapest, Árpád u 89. 

     

    Elérhetőségek:

    • Levelezési cím: 3003Hatvan, Pf. 512. 
    • Iroda, Bemutatóterem ( Fióktelep) : 2142 Nagytarcsa, Déri Miksa út 10. - B10
    • Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontfoglalás alapján 
    • Raktár ( Fióktelep) :  2142 Nagytarcsa, Déri Miksa út 10. - B9
    • Kapcsolattartás (elektronikus levelezési címe): arajanlat@ar24.hu
    • Telefonszáma(i): +36 70 313 7719

     

    A Térkőnagyker Kft. adatvédelmi tisztviselője: Soós Zoltán

    Elérhetőségei:

    • E-mail címe: arajanlat@ar24.hu
    • Postacíme: 3003 Hatvan, Pf. 512.
    • Telefon: +36 70 313 7719

    3. Alapfogalmak

    • Jelen adatkezelési tájékoztatóban leggyakrabban előforduló fogalmak jelentése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban:
    • „személyes adat”:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
    • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
    • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

     

    • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
    • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

     

    • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

     

    • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
    • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

     

    • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

     

    • „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

     

     4. Az adatkezelés jogalapja

    A Térkőnagyker Kft.  ., Szolgáltató, Adatkezelő), mint a 2011. évi CXII. törvény szerinti adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a vonatkozó hazai jogszabályokban meghatározottaknak. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza a Térkőnagyker Kft. (székhely: 1042 Budapest, árpád u 89. ) ,  mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (www.akciosterko.hu) adatkezelésére vonatkozó szabályokat. Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha jelen dokumentum minden pontjával egyetért.

    Az adatkezelés jogalapja

    Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.
    ( Regisztráció, árajánlatkérés, kapcsolatfelvétel, rendelés)

    A Térkőnagyker Kft., kiemelt figyelmet fordít ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmére és információs önrendelkezési jogaik tiszteletben tartására. A szolgáltató garanciát vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, valamint mindent megtesz ezen adatok biztonságának megóvása érdekében.

    A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.akciosterko.hu címen, ugyanakkor fenntartja a jogot jelen adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról az érintettek a szolgáltató honlapján történő közzététellel tájékoztatást kapnak.

    A Szolgáltató jelen szabályzatban ismerteti adatkezelési elveit, melyek összhangban vannak az alábbi fontosabb jogszabályi rendelkezésekkel:

    évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
    2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

     

    5. A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

    A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

    Mi az a cookie?

    Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

    A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

    A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

    Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

    A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

    Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

    Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

    Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

    A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

    Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

    Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

    Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

    Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

    Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

    A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

    A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

    Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

    6. A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebbe

    • Kapcsolatfelvétel

    Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.


    Kezelt adatok
    Név, cím, telefonszám.
    Az adatkezelés időtartama
    Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.


    Az adatkezelés jogalapja

    Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

    • Regisztráció a weboldalon

    A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele

    Kezelt adatok

    Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

    Az adatkezelés időtartama

    A hozzájárulásának visszavonásáig.

    Az adatkezelés jogalapja

    Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

    • A rendelés feldolgozása

    A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek

    Kezelt adatok

    Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

    Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

    Az adatkezelés időtartama

    Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

    Az adatkezelés jogalapja

    A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

    • A számla kiállítása

    Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

    Kezelt adatok

    Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

    Az adatkezelés időtartama

    A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

    Az adatkezelés jogalapja

    Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

    • Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

    Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

    Kezelt adatok

    Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

    Az adatkezelés időtartama

    Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

    Az adatkezelés jogalapja

    Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

    • Garanciális ügyintézés

    Az adatkezelési folyamat a  garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

    Kezelt adatok

    Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

    Az adatkezelés időtartama

    A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

    Az adatkezelés jogalapja

    Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

    • Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

    Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

    Kezelt adatok

    Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

    Az adatkezelés időtartama

    A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

    Az adatkezelés jogalapja

    Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

    • A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

    A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

    Kezelt adatok

    A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

    Az adatkezelés időtartama

    A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

    Az adatkezelés jogalapja

    A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

    • Marketing célú adatkezelések
    • A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

    Kezelt adatok

    Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

    Az adatkezelés időtartama

    Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

    Az adatkezelés jogalapja

    Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés

    • A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

    Kezelt adatok

    Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

    Az adatkezelés időtartama

    A hozzájárulásának visszavonásáig.


    Az adatkezelés jogalapja

    Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés

    • Remarketing

    Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

    Kezelt adatok

    A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

    Az adatkezelés időtartama

    Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

    Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

    Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

    Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

    Az adatkezelés jogalapja

    Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

    • További adatkezelések

    Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

    Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

    7. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

     

    Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

    Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciát nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

    Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

    Az adatkezelő tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés általa okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

    Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatal nincs.

    Egyes adatfeldolgozók:

    (1) Szállítás

    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: termékek szállítása, fuvarozása

    Adatfeldolgozók:

    Térkőnagyker Kft. ügyvezetése és alklamazottai

    Magyar Posta Zrt. (MPL Futárszolgálat) – 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

    Kezelt adatok köre: Szállítási név, számlázási név, szállítási cím, telefonszám, email cím

    Érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

    Adatkezelés célja: A megrendelt termékek házhoz szállítása.

    Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

    Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

    Az érintett jogai: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

     

    (2) Tárhely-szolgáltatók és weboldal üzemeltetők

    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely szolgáltatás, illetve weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, javítási feladatok)

    Adatfeldolgozók:

    Cégnév: UNAS Online Kft.
    E-mail: unas@unas.hu
    Telefonszám: +36 99 200 200
    Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

    Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat

    Érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

    Adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működése.

    Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltatók közötti megállapodás megszűnéséig.

    Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

    Az érintett jogai: az érintett tájékozódhat az adatkezelésről, illetve az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

     

    (3) Könyvelési feladatok

    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelési feladatok

    Adatfeldolgozók: Könyvelő iroda

    Kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím

    Érintettek köre: Vállalkozásunk által kiállított számlák címzettjei

    Adatkezelés célja: Könyvelési feladatok

    Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

    Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

    Az érintett jogai: az érintett tájékozódhat az adatkezelésről, illetve az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

    (4) Postán maradó és postapontos kézbesítés

    Felhívjuk a figyelmét, hogy a Magyar Posta Zrt. a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint azonosítja a címzettet, ezért adott esetben az Ön személyes adatainak megadását kérheti a kézbesítéskor postai illetve postapontos átvételnél.

    8. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

     

    Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

    • a hozzájárulás visszavonásának joga
    • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
    • helyesbítéshez való jog
    • adatkezelés korlátozása,
    • törléshez való jog
    • tiltakozáshoz való jog
    • hordozhatósághoz való jog.

     

    Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

    Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

    A hozzájárulás visszavonásának joga

    Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

    A személyes adatokhoz való hozzáférés

    Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

    • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
    • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
     • az adatkezelés céljai;
     • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
     • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
     • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
     • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
     • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
     • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
     • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
    • A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
    • A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.
    • Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.
    •  

    Helyesbítéshez való jog

    Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

    Adatkezelés korlátozásához való jog

    Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

    • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
    • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
    • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
    • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
    • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

    Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

    Törléshez - elfeledtetéshez való jog

    Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

    • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
    • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
    • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
    • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
    • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
    • Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

    A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

    • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
    • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
    • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
    • Tiltakozáshoz való jog
    • Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

     Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

     

    Hordozhatósághoz való jog

    Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

    Automatizált döntéshozatal

    Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

    A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

     

    • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
    • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
    • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

    Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

    Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

    Adatbiztonsági intézkedések

    Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

    az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak

    Jogorvoslati lehetőségek

    Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

     

    Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

    • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
    • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
    • Honlap: http://www.naih.hu
    • Telefon: +36 (1) 391-1400
    • Telefax: +36 (1) 391-1410
    • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

     

    Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 

    9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

     

    Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

    Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

    • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
    • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
    • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
    • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
    • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
    • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

    Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

    A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

    10. Érvényesség

    Adatkezelési tájékoztató legutolsó frissítés dátuma

    2021. január 18.

    Térkőnagyker Kft.